hlavní činností korporace Toleration, z.s. je působení na zvýšení všeobecné snášenlivosti

V rovině emocionální - podporujeme hudební skupiny, sólisty, skladatele

Umění je zdrojem energie

Současný život je přeplněn jednostrannými podněty, které člověku způsobují obrovské psychické zatížení. Největší procento času člověk stráví v zaměstnání, které mu odčerpává energii nejen prací samotnou, ale i tím, že musí čelit nejrůznějším psychickým tlakům, které atmosféra zaměstnání generuje. Po zbytek času by člověk měl věnovat regeneraci vydaných sil. To se však zdaleka nedaří v plné míře. Vstupují "na scénu" další jevy, které síly odčerpávají - nervózní atmosféra v dopravních prostředcích, mnohdy v obchodech, nezřídka v rodině. Večer, který je z hlediska regenerace sil jedním z nejdůležitějších časových období, kdy se má organismus připravit ke spánku, vstupují často "do hry" nepříliš uklidňující vjemy z nejrůznějších programových zdrojů, šířících "akční" podněty. Druhý den se vše obvykle opakuje. Vzniklý energertický deficit je nutné vyrovnat. Učinit tak lze přijetím pozitivních impulsů, a to například "konzumací" vjemů poskytnutých obsažnými uměleckými díly.

Hudba

Hudba je umění, které v oblasti relaxačních účinků na člověka disponuje množstvím nanejvýše užitečných  vlastností a parametrů.

> Abstrakce podporuje tvorbu představ,
> některá tempa přímo působí na zdravotní a psychický stav posluchače,
> hudba, zejména instrumentální hudba, překonává jazykové bariéry,
> atd.

Toleration, z.s. podporuje provozování hudby pořádáním koncertů a klubových vystoupení řady hudebních umělců, a to jak z poskytnutých darů, případně grantů a dotací, tak na základě přímých požadavků pořadatelů.


V rovině právní - podporujeme zvyšování právního vědomí obyvatelstva

Právní vědomí je jedním ze základů vlastní síly

Právo a spravedlnost má v praktickém výkonu řadu mezer, přesto je vhodné být znalcem svých PRÁV

Být znalcem svých práv v běžných situacích znamená ulehčit a mnohdy zefektivnít a zrychlit svá rozhodování i minimalizovat některé pocity křivd vzniklých následkem toho, že nám někdo prodal nekvalitní výrobek, či poskytl nekvalitní službu, odmítá plnit například dle zákonem stanovených nebo dohodlých povinností (reklamace, pojistné plnění atd.). Znát svá práva znamená například umět rychle zvážit, zda má smysl vynakládat energii a prostředky k dosažení nějakého výsledku sporu v poměru s jeho hodnotou pro náš další život. To vše významným způsobem působí na konečný součet - na harmoničnost našich postojů a chování vůči okolí. Na to, jak jsme vůči svému okolí SNÁŠENLIVÍ aniž bychom obětovali zbytečně a neadekvátně významnou část svých práv.

Právo jako součást všeobecného nebo i základního vzdělání

K dnešnímu dni bohužel kapitoly z oblasti práva zpravidla nejsou významným způsobem zastoupeny v systému základního a středního školství. O tom nás život přesvědčí například při prvních střetech, kdy se dostáváme do role nespokojeného spotřebitele a nevíme ani jak účinně vést reklamační dialog. To byl pouze jeden z příkladů, přičemž život nám jich během let připravuje celou řadu. Jeví se proto jako velice vhodné seznámit se alespoň povšechně s následujícími právními normami:

> Nový občanský zákoník,
> Zákon o ochraně spotřebitele,

> Zákon o obchodních korporacích,
> Trestní zákon.

Toleration, z.s. podporuje zvyšování právního vědomí obyvatelstva organizováním kurzů výše uvedených zákonů. Kurzy vede renomovaný právník a/nebo soudní znalec. Kurzy jsou pořádány na základě grantů nebo na základě objednávky pořadatelů.


WEB provozuje Toleration, z.s.

Znalecký posudek počítač software hardware mobil kancelářská technika hudba swing jazz raut večírek párty ples

TOPlist